EFOP-1.9.9-17-2017-00005 Első mérföldkő eredményei

július 31, 2018

Az EFOP-1.9.9-17-2017-00005 azonosítószámú projekt megvalósítása 2018.02.01-én megkezdődött. A projekt első fél évében, az 1. mérföldkő alatt az alábbi programelemek valósultak meg:

 

A kisgyermeknevelők szakmai munkájának támogatása és a gyermekek mozgásfejlesztése céljából beszerzésre kerültek a projektben tervezett eszközök és szakkönyvek.

Településenként 4 családi délután kerülte megrendezésre a farsang, a tavasz, a mozgás és a hagyományőrzés jegyében.

A projektben érintett négy település kisgyermeknevelői részt vettek az első képzésen, ahol a zenei nevelés módszertanának megismerése, zenei anyag bővítése, a zenei képességek és a hangszerjáték fejlesztése volt a cél.

A projekt 3 fő nyelvvizsgájának megszerzését is támogatja, akik közül ketten már az első mérföldkőben elkezdték a nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot.

A projektben minden település részére havonta írószer, a bölcsődei foglalkozásokhoz szükséges anyagok finanszírozása is megoldott a projektidőszak alatt, amely nagyban segíti a minőségi foglalkozások megvalósítását.

Leave a reply

Leave Your Reply