Sajtóközlemény 4

július 16, 2015

Mórahalom Város Önkormányzata 2012-ben sikeresen nyújtotta be a „Szociális Városrehabilitációs Fejlesztések Mórahalmon” című DAOP-5.1.1.-09-2f-2012-0001 jelű pályázatát a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez. A pályázat konzorciumi tagja a Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú KFT. A konzorciumi partner szervezet vállalt feladatainak megfelelően közvetítő szervezeti feladatokat lát el a projektben. A pályázat keretében mini-projektek kerültek kiírásra 42.184.320 Ft összegben, melyre nonprofit szervezetek és nonprofit jelleggel működő közszolgáltatást megvalósító intézmények pályázhatnak.

A Homokhát Euróintegráció Kistérség és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. eredményesen pályázott a Gyermekintegrációs képzési programok megvalósításaelnevezésű soft elemen belül a „Hagyományok útján a jelenben”-kézműves foglalkozások (DAOP-5.1.1-09-2f-2012-0001-I.3.) jelű pályázatával.

A mini-projekt 2014.05.01.–11.30. között valósul meg 2.649.600 Ft pályázati támogatásból.

A Team Work Szociális Szövetkezet eredményesen pályázott a Bűnmegelőzést elősegítő program elnevezésű soft elemen belül a „Komplex bűnmegelőzés” (DAOP-5.1.1-09-2f-2012-0001-II.6.) jelű mini-projektjével. A pályázat keretében közbiztonsági program kerül kidolgozásra, közbiztonsági fórumok, lakossági bűnmegelőzési tájékoztatók, információs szolgáltatások kerülnek megvalósításra. A pályázati támogatás 2.748.000 Ft, a projekt 2014.07.01.-12.31. között kerül megvalósításra.