TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 „PAKTUM”

szeptember 20, 2017

Kedvezményezett neve:         Mórahalom városi Önkormányzat

Konzorciumi partner neve:     Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.

Projekt címe:                          Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom Térségében

Projekt azonosítószám:          TOP-5. 1.2-15-CS1-2016-00001

A projekt rövid távú célja a térség hátrányos helyzetű munkavállalóinak bevonásával, célzott képzési programok keretében a konkrét helyi vállalkozói igényekre épülve, az önkormányzatok, foglalkoztatók és képző intézmények együttműködésére alapozva segítik elő a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítását. A projekt közvetlen célja a járásban működő KKV-k szakképzett munkaerő-hiányának csökkentése. A paktum partnerség eredményeképpen olyan együttműködési mechanizmusok alakulnak ki, amely hosszú távon, térségi szinten, egyéb fejlesztési területeken is hasznot jelent a térségi szereplőknek.

A megvalósításban részt vesz Mórahalom városi Önkormányzat (tanulmányok, projektmenedzsment, pályaválasztási napok, partnerségi rendezvények, nyilvánosság biztosítása), a Csongrád Megyei Kormányhivatal (célcsoportot érintő támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások), a Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. (képzések fejlesztése, mentorálás, monitoring, minőségbiztosítás, toborzó rendezvények, álláshírdetések).

Projekt közvetlen célcsoportja:

  • alacsony iskolai végzettségű személyek
  • 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
  • 50 év felettiek
  • GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
  • megváltozott munkaképességű személyek
  • roma nemzetiségű személyek

Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:           2017.05.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:                       2020.04.30.

A projekt összköltsége 474.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

Leave a reply

Leave Your Reply