• A Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 2004. évben alakult, civil szervezeti kezdeményezés eredményeként.
  A Kft. a Csongrád megyei Homokháti Kistérségben élő – elsősorban hátrányos helyzetű -egyének, családok és közösségek élet-esélyének, életfeltételeinek elősegítése érdekében humán, mentálhigiénés, képzési, foglalkoztatási, valamint szociális jellegű szolgáltatásokat működtet.
  Családi, foglalkoztatási, tudásformáló és közösségépítő szolgáltatásokat nyújt a Kft. a mórahalmi intézményi ellátórendszerbe beágyazva. Szolgáltatásainkkal célunk a gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése, a gyermekvállalás népszerűsítése, a fiatalok felkészítése a családalapításra, a gyermekes és a tanyán élő családok megismertetése életüket könnyebbé tevő lehetőségekkel, információkkal.
  A Kft. támogatja a nemzedékek közti együttműködéseket az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
 • Szolgáltatások és támogatási lehetőségek

  • Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház

   A Biztos Kezdet Gyerekház olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatás, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez, és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához.

  • Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

   A Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye , amely a térségben élő, nappali ellátásra szoruló sajátos nevelési igényű emberek és fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok napközbeni ellátását hívatott betölteni.

  • Huncutka Bölcsőde

   A gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése és az optimális fejlődés elősegítése.