Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

 • A Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 2004. évben alakult, civil szervezeti kezdeményezés eredményeként.
  A Kft. a Csongrád megyei Homokháti Kistérségben élő – elsősorban hátrányos helyzetű -egyének, családok és közösségek élet-esélyének, életfeltételeinek elősegítése érdekében humán, mentálhigiénés, képzési, foglalkoztatási, valamint szociális jellegű szolgáltatásokat működtet.
  Családi, foglalkoztatási, tudásformáló és közösségépítő szolgáltatásokat nyújt a Kft. a mórahalmi intézményi ellátórendszerbe beágyazva. Szolgáltatásainkkal célunk a gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése, a gyermekvállalás népszerűsítése, a fiatalok felkészítése a családalapításra, a gyermekes és a tanyán élő családok megismertetése életüket könnyebbé tevő lehetőségekkel, információkkal.
  A Kft. támogatja a nemzedékek közti együttműködéseket az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.

  A Móra-Partner Kft az alábbi intézmények működtetésért felel

  • Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház

   0-3 éves korú gyermeket nevelő családoknak nyújt olyan térítésmentes szolgáltatásokat, amelyek segítik a gyermekek képességeinek kibontakoztatását.

  • Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

   A térségben élő sajátos nevelési igényű emberek napközbeni ellátását biztosítja ingyenesen.

  • Huncutka Bölcsőde

   A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.

 • Elérhetőségünk