Lezárult a DAOP-5.1.1-09-2f-2012-0001 kódszámú pályázat

július 16, 2015

Lezárult a

Szociális Városrehabilitációs Fejlesztések Mórahalmon
DAOP-5.1.1-09-2f-2012-0001 számú pályázat

                                                                        SOFT elemeinek lebonyolítása

 

Főpályázó: Mórahalom Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner: Móra-Partner Kft., aki egyben a pályázat keretében Közvetítő Szervezet is volt.

2013.11.01. – 2014.04.30. között letölthető volt a pályázati jelentkezési lap, a pályázati felhívás és a pályázati útmutató Mórahalom Városi Önkormányzat és a Móra-Partner Kft. honlapjáról.  A programalap forrása összesen 42.184.320 Ft volt. Pályázni minimum 200.000 Ft-ra és maximum 3.000.000 Ft-ra lehetett, önerőt nem kellett biztosítani a pályázó szervezeteknek.

A pályázók köre nonprofit jelleggel működő szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak, társasházak, lakásszövetkezetek, szociális szövetkezetek.

A Móra-Partner Kft. pályázatkezelői tevékenységei keretében a benyújtásra került pályázatokat elbírálta, a pályázó szervezeteket az eredményről kiértesítette, melynek eredményeként 17 mini-projekt részesült pozitív elbírálásban. A mini-projektek megvalósítási időszaka: 2014.01.01.-2014.12.31. közötti időszak volt.

Pályázni a mini-projektekkel az alábbi soft elemek megvalósítására lehetett: Bűnmegelőzést elősegítő programok, Gyermekintegrációs képzési programok, Helyi környezettudatosságot segítő szemléletformáló akciók, Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése és Közösségfejlesztést szolgáló programok. A megvalósított programok közös jellemzője volt, hogy hátrányos helyzetű egyének, családok bevonásával valósultak meg.

A pályázatok eredményeként bűnmegelőzés terén született komplex közbiztonsági program, szóróanyag; közbiztonsági fórumok, információs szolgáltatás, élménypedagógiai tréningek, járőrszolgálat került megszervezésre; bűnmegelőzési kérdőívvel a lakossági szűrés valósult meg.

A gyermekintegrációs képzési programok keretében hagyományőrző kézműves foglalkozások, állatgondozással, az állatokkal összefüggő felvilágosító előadások, sportfoglalkozások, ügyességi versenyek, versmondó foglalkozások születettek.

A családsegítő szolgáltatások kiterjesztése soft elem keretében tréningek szülőknek, családoknak, egyéneknek, stressz oldó autogén tréning, sport és rekreáció témakörében előadások, szervezetfejlesztő tréning, élethosszig tartó tanulás mindenkinek tréning valósult meg.

Közösségfejlesztést szolgáló programok megvalósítása során családkonzultáció, családi napok, önkéntes akciók, fiatalok segítése különböző módszerekkel programsorozat került megvalósításra.

A helyi környezettudatosság elterjesztését segítő szemléletformáló akciók keretében fiataloknak környezetvédelmi érzékenyítő előadások, szakvezetéses túrák, kerekasztal beszélgetések, szemléletformáló filmek készültek és filmfesztivál valósult meg.

A Móra-Partner Kft. a projektek megvalósításának időszakát tevékeny, komoly szakmai munkával és eredményekkel teli időszaknak tekinti mind a pályázó szervezetek, mind a Közvetítő Szervezet feladatai tekintetében.

Ezúton köszönjük a szervezetek együttműködését és a lakosság aktív érdeklődését!

Móra-Partner Kft.