Napsugár Fejlesztő Ház - „JÓ” együtt!

március 22, 2018

A Móra – Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot nyújtott be FOF2017/126 kódszámmal „JÓ” együtt! címmel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett FOF2017 kódjelű  „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” című pályázati kiírásra.

A Móra – Partner Kft. fenntartásában működő Napsugár Fejlesztő Ház a fenti pályázati lehetőségnek köszönhetően 1.977.871,- összegű támogatásban részesült a Fejlesztő Ház igénybe vevői részére tervezett programjainak megvalósítására.

A tervezett programok 2018. január 1. – 2018. június 30. között valósulnak meg.

A program megvalósítása során az intézménybe járó sérült fiatalok részére heti rendszerességgel gyógypedagógiai mozgásfejlesztés, lovas foglalkozás valósul meg, amely egyaránt fejleszti az egyensúlyt, koordinációt és a mozgáskoordinációt, továbbá zenei és táncfoglalkozás, amely által fejlődik a célcsoport kifejező képessége, kommunikációs és együttműködési készsége.

A projekt keretében megvalósításra kerül egy egész napos sportnap, illetve egy 2 napos tolerancia tábor az érzékenyítés jegyében.

A „JÓ” együtt! című projekt célja elsősorban a fogyatékkal élő gyermekek és fiatal felnőttek részére tartalmas, és örömet jelentő programok biztosítás, valamint az érzékenyítő programok megvalósítása során a társadalmi elfogadás erősítése és a tapasztalati úton való tanulás.